Böcker

Populära böcker & studiemedel för socionomer

Att utbilda sig till socionom är en resa fylld av lärande och personlig utveckling. Denna artikel utforskar populära böcker och studiemedel som är centrala för socionomstudenter och yrkesverksamma inom fältet. Dessa resurser är inte bara […]

Böcker

Vikten av att kunna läsa

Runt om i världen finns det många analfabeter, det vill säga folk som inte kan läsa. I fattigare länder är det dyrt att gå i skola, eller så behöver hela familjen arbeta för att överleva. […]

Böcker

Kungliga biblioteket och dess verksamhet

Sveriges nationalbibliotek eller Kungliga biblioteket (KB) som det heter, hittar du i Humlegården i Stockholm, är också en statlig myndighet. Kungliga biblioteket är ritat av Gustaf Dahl och sedan årsskiftet 1877–1878 finns biblioteket i de […]

Böcker

Vad är ett hybridförlag?

Allt fler hybridförlag har under den senaste tiden etablerat sig i förlagsbranschen. Dessa förlag kan liknas vid ett mellanting mellan traditionella förlag och egenutgivning. Men det finns en del skillnader, som inte alltid är helt […]

Böcker

Så här fungerar ett bokförlag

Kan hända att du precis som många andra suttit och filat på ett bokmanus, och nu känner du att det känns färdigt. Då är nästa steg att du vänder dig till ett bokförlag, för att […]

Böcker

Sveriges bästsäljande författare

De senast gångna åren har en uppåtgående trend synts på marknaden för böcker, och detta inte minst i relation till den pandemi vi nu lever i. Camilla Läckberg har kommit att ta hela svenska folket […]